zaplana.net >> slovenske rože >> lukovke (Alliaceae) >> luk (Allium)

Rumenkasti luk (Allium ericetorum)

Rumenkasti luk boste na suhih kamnitih travnikih našli od julija do septembra. Od drugih lukov ga ločujejo tile znaki:
  • Cvetno odevalo je rahlo rumenkasto (glej sliko levo spodaj).
  • Listi so črtalasti, pritlični.
  • Listi cvetnega odevala so kratki (manj kot 8 mm) in niso zavihani.
  • Socvetje nima izrazitega podpornega lista (kot npr. pri lepem luku).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.