zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> bodak (Carduus)

Kimasti bodak (Carduus nutans ssp. nutans)

Bodaki so verjetno najbolje “zaščitene” slovenske rože, blizu jim lahko pridejo le žuželke. Listi in celotno steblo so gosto porasli z ostrimi, bodečimi trni, pa tudi cvet je zaščiten s trnovo krono. Ni čudno, da so poleg osatov edino, kar ostane na visokogorskih travnikih, ko jih popasejo krave.

Kimasti bodak je eden od najbolj bodečih bodakov. Od drugih bodakov ga boste ločili takole:

  • Ovojkovi listi imajo jajčasto dno, nad dnom so zažeti, prepognjeni navzven (seveda morate najprej dobiti v roke ovojkov list ... želim vam veliko uspeha), nad zažetkom so široki 35 mm.
  • Srednji ovojkovi listi se polagoma zožujejo v konico.
  • Steblo je krilato in ima trne, dolge do 8 mm.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.