zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> glavinec (Centaurea)

Skalni glavinec (Centaurea rupestris)

Skalnega glavinca (Centaurea rupestris) sploh ne bo težko prepoznati je eden redkih glavincev z rumenim koškom in trnastimi priveski. Lahko pa ga seveda brez dvoma določimo po tehle znakih:
  • Privesek ovojkovih listov ima enostaven trn in se le kratko izteza po ovojkovem listu.
  • Ovojkovi listi nimajo razločnih žil.
  • Cvet je rumenjakovo rumen.
  • Listi so vsaj po robu raskavi.

Skalni glavinec boste v Sloveniji našli predvsem na suhih kraških travnikih.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.