zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> glavinec (Centaurea)

Varljivi glavinec (Centaurea subjacea)

Varljivi glavinec je zelo podoben navadnemu glavincu tako po obliki rastline kakor tudi po obliki listov in cvetov (po nekaterih klasifikacijah je varljivi glavinec z imenom Centaurea jacea subjacea podvrsta navadnega glavinca).

Od navadnega glavinca se loči le po obliki priveskov na ovojkovih listih. Tako kot pri navadnem glavincu so priveski pokončni, rjavkasti, ovojkove liste v celoti pokrivajo, le da so priveski navadnega glavinca nepravilno natrgani, priveski varljivega glavinca pa češljati (glej sliko spodaj).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.