zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> osat (Cirsium)

Njivski osat (Cirsium arvense)

Njivski osat (Cirsium arvense) raste predvsem na obdelanih tleh, posekah in pašnikih po vsej Sloveniji. Poleg znakov, ki so skupni vsem osatom, ga boste prepoznali še po teh lastnostih:
  • Na vrhu precej visokega (do 150 cm) razraščenega stebla so številni majhni svetlovijolični koški.
  • Koški so majhni (12 cm), ovojkovi trni so komaj opazni.
  • Listi so celi, nazobčani.

Njivski osat je v primerjavi z nekaterimi drugimi osati na prvi pogled zelo neopazna rastlina, zanimiv pa postane, ko veter malce razmrši dozorele cvetove (slika desno spodaj).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.