zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> osat (Cirsium)

Lepki osat (Cirsium erisithales)

Lepki osat (Cirsium erisithales) je zelo podoben mehkemu osatu; od njega se loči predvsem po kimastih koških. Zlahka ga boste ločili tudi od drugih osatov, saj je poleg dosti bolj redkega kranjskega osata (Cirsium carniolicum) edini osat s kimastimi rumenimi koški. Našli ga boste ob poteh, na gozdnih travnikih, posekah in meliščih po vsej Sloveniji.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.