zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> suholetnica (Erigeron)

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

Enoletno suholetnico, do 150 cm visoko rastlino, boste na bolj vlažnih tleh opazili od junija do oktobra. Že prvi pogled na cvet (košek) jo uvršča med nebinovke; od drugih nebinovk jo boste najlaže ločili takole:
  • Rastlina je večinoma višja od 40 cm, koškov je mnogo.
  • Jezičasti cvetovi so razprostrti, beli, ozko črtalasti, precej daljši od ovojkovih listov in rastejo v več krogih.
  • Cevasti cvetovi so rumeni in imajo zelo kratko kodeljico.
  • Če cvet razdrete, je dno koška golo.
  • Steblo je olistano, listi so premenjalni.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.