zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> suholetnica (Erigeron)

Mnogolična suholetnica (Erigeron glabratus)

Mnogolična suholetnica raste le na gruščnatih tratah in skalovju više v slovenskih gorah, kjer bomo njene bledovijolične cvetove opazili od julija do septembra.

Koški suholetnic so sestavljeni iz cevastih in nitastih jezičastih cvetov, ki so navadno razporejeni v več krogov. Dno koška je golo, cvetovi imajo lasasto kodeljico. Steblo je olistano s premenjalnimi listi.

Od ostalih suholetnic boste mnogolično ločili takole:

  • Jezičasti cvetovi so razprostrti, precej daljši od cevastih. Obrobni cvetovi so lila.
  • Rastlina je nižja od 40 cm; na vsakem steblu raste le nekaj koškov.
  • Puhasto kratkodlakav ovojek ima v premeru 1530 mm.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.