zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> mačina (Serratula)

Veleglava mačina (Serratula tinctoria macrocephala)

Veleglavo mačino boste v Sloveniji našli na travnikih in pašnikih visoko v gorah, kjer cveti v juniju in juliju. Od mnogo pogostejše barvilne mačine  (tam boste našli tudi podrobnejši opis) jo ločite le po koških. Ti so zvonasti (barvilna mačina ima valjaste), široki do 12 mm, zbrani v zgoščenem maloštevilnem socvetju (barvilna mačina ima razraslo socvetje).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.