zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae)

Slovenski osati

V Sloveniji lahko najdemo preko deset vrst osatov, nekateri od njih so razširjeni po vsej Sloveniji, drugi rastejo le na ozkem območju. Vsi so bolj ali manj bodeči, nekateri med njimi pa med svojimi trni skrivajo presenetljivo lepe cvetove.

Osate boste od ostalih nebinovk (Asteraceae) zelo enostavno ločili po naslednjih znakih:

  • Če boste cvet (košek) razdrli (seveda previdno, da se ne zbodete), boste v njem našli veliko  majhnih cevastih cvetov, ne pa tudi jezičastih cvetov kot pri nekaterih drugih košarnicah (npr. Primožek).
  • Dno vsakega cevastega cveta je obdano z gostimi laski (kodeljico iz laskov), ki so pod lupo peresasti.
  • Če boste natančno pogledali, boste tudi na dnu koška opazili luske.
  • Listi so trnasto nazobčani, ovojkovi listi (zeleni listi, ki obdajajo košek) imajo enostavno trnasto konico.

Nekateri najpogostejši slovenski osati so:


Lepki osat (Cirsium erisithales)

Mehki osat (Cirsium oleraceum)

Panonski osat (Cirsium pannonicum)

Navadni osat (Cirsium vulgare)

Njivski osat (Cirsium arvense)
Precej redkeje boste našli te osate:

Volnatoglavi osat (Cirsium eriophorum)

Brezstebelni osat (Cirsium acaule)

Kranjski osat (Cirsium carniolicum)

Močvirski osat (Cirsium palustre)

Trnati osat (Cirsium spinosissimum)

Poleg njih pa boste v vlažnih in močvirnih predelih našli še potočni osat. Ostali osati rastejo samo v nekaterih delih Slovenije:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.