zaplana.net >> slovenske rože >> križnice (Brassicaceae) >> konopnica (Cardamine)

Deveterolistna konopnica (Cardamine enneaphyllos)

Deveterolistno konopnico (ime je dobila po številu listnih krp) boste v slovenskih gozdovih opazili od začetka aprila do junija. Cvetovi s šestimi prašniki ter štirimi večnimi in čašnimi listi jo uvrščajo v družino križnic, dlanasti listi, ki rastejo v vretencu na pokončnem steblu, pa med konopnice. V vretencu vedno rastejo po trije stebelni listi, ki so dlanasto deljeni v tri krpe od tod tudi ime te rože.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.