zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> zvončica (Campanula)

Razprostrta zvončica (Campanula patula)

Razprostrto zvončico boste najlaže prepoznali po rahlem latastem socvetju z dolgimi vejicami (glej sliki desno) z nežnimi pecljatimi cvetovi. Stebelni listi so suličasti in sedeči.

Cvetovi te zvončice so lijakasti, široko odprti. Čašni listi so šilasti, zelo ozki in precej odstopajo od venčnih (glej slike spodaj).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.