zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> zvončica (Campanula)

Breskvolistna zvončica (Campanula persicifolia)

Breskvolistna zvončica cveti po vsej Sloveniji na suhih apnenčastih tleh v začetku poletja. Visoka je do 1 m, steblo je golo, 38-cvetno. Spodnji stebelni listi so ozko suličasti, celi, na dnu zoženi v nerazločen pecelj.

Cvetovi so pecljati, veliki do 4 cm, deljeni le do tretjine venčnih listov in široko zvonasto odprti. Zbrani so v enostavnem grozdu na vrhu stebla.

Od drugih zvončic boste to zvončico najlažje ločili po

  • obliki listov (je edina, ki ima tako ozke suličaste liste z nerazločnim pecljem) in
  • velikosti cvetov (cvetovi razprostrte zvončice in repuščeve zvončice, ki imata podobne liste, so bistveno manjši).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.