zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> zvončica (Campanula)

Piramidasta zvončica (Campanula pyramidalis)

Piramidasto zvončico boste od julija do sredine jeseni našli na suhih, kamnitih tleh na Primorskem (včasih raste celo v skalnih razpokah).

Steblo te zvončice je golo, včasih razraslo (s šibastimi poganjki). Vsi listi so jajčasti in imajo razločne peclje (po tem se razlikuje od bolonjske ali repuščeve zvončice).

Cvetovi so pecljati in goli (tako jo ločimo od repuščevolistne ali koprivaste zvončice). Čašni listi so zavihani precej vstran od venčnih (pri drugače zelo podobni repuščevi zvončici so le malo zavihani).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.