zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> zvončica (Campanula)

Repuščevolistna zvončica (Campanula rapunculoides)

Repuščevolistna zvončica (grozljivo ime, kajne?) raste po vsej Sloveniji na obdelanih tleh, našli pa jo boste tudi ob poteh ali starih zidovih.

Cvetovi repuščevolistne zvončice so pecljati (slika desno). Steblo je olistano le v spodnji polovici, zgornji listi so jajčasti. Tako kot cvetovi koprivaste zvončice imajo tudi ti na venčnih krpah redke dlake (le da jih je precej manj kot pri koprivasti zvončici).

Repuščevolistno zvončico pa boste najlaže prepoznali po zelo značilnem socvetju na golem steblu je vrsta cvetov nanizana v enostranskem socvetju (slike spodaj).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.