zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> zvončica (Campanula)

Koprivasta zvončica (Campanula trachelium)

Koprivasta zvončica (Campanula trachelium) je ena najbolj pogostih slovenskih zvončic, po vsej Sloveniji jo boste našli v svetlih gozdovih, na grmovnatih pobočjih, marsikje pa tudi ob cesti.

Cvetovi koprivaste zvončice so pecljati (slika desno), listi pa spominjajo na liste koprive (od tod tudi ime). Steblo je robato, ostrorobo in pokrito s trdimi dlačicami. Na venčnih krpah boste opazili dolge, redke dlake (slike spodaj).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.