zaplana.net >> slovenske rože >> klinčnice (Caryophyllaceae) >> klinček (Dianthus)

Krvavordeči klinček (Dianthus sanguineus)

Od junija do avgusta boste na suhih kraških travnikih, predvsem na Primorskem, pa tudi v dolini Kolpe, opazili živordeče cvetove krvavordečega klinčka. Od drugih klinčkov ga boste hitro ločili takole:
  • Cvetovi so združeni v mnogocvetno glavičasto socvetje.
  • Venčni listi so krvavordeči, žebica je večkrat daljša kot ploščica.
  • Čašne luske so rjave, suhokožnate, zožene v tanko resasto konico (dobro vidno na spodnji fotografiji).
  • Rastlina je sinjezelena.

Krvavordečemu klinčku je najbolj podoben precej bolj razširjen navadni klinček, ki ima svetlejše (rožnate) cvetove, ploščica venčnih listov pa ni dosti krajša od žebice.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.