zaplana.net >> slovenske rože >> klinčnice (Caryophyllaceae) >> klinček (Dianthus)

Sternbergov klinček (Dianthus sternbergii)

Sternbergov klinček boste našli na više ležečih meliščih in tratah v slovenskih Alpah. Od drugih divjih nageljčkov (klinčkov) ga boste najlaže ločili takole:
  • Cvetovi so posamični. Na vsakem stebelcu, visokem do približno 20 cm, raste praviloma samo en cvet.
  • Ploščica venčnih listov (barvitih cvetnih listov) je resasto razcepljena. Čašne luske na dnu cvetne čaše se zaključujejo z dolgo zeleno reso.

Sternbergovemu klinčku je zelo podoben montpellierski klinček, od katerega se razlikuje po nižjem enocvetnem steblu in bolj svetlih, manj priostrenih listih.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.