zaplana.net >> slovenske rože >> klinčnice (Caryophyllaceae) >> lepnica/slizek (Silene)

Brezstebelna lepnica (Silene acaulis)

Brezstebelna lepnica cveti od julija do septembra na vlažnem grušču in kamnitih tratah visoko v slovenskih gorah. Natančno prepoznavanje te drobne (do 3 centimetre visoke) blazinaste gorske rože bo zaradi majhnih cvetov brez lupe skorajda nemogoče, lahko pa kljub temu poskusite poiskati te znake:
  • Cvetovi so posamični na kratkih steblih. Imajo pet venčnih listov in deset prašnikov.
  • Čašni listi so zrasli v cev. Čašni roglji so precej krajši od venca.
  • Čaša je gola, krajša od 8 mm in ima izstopajoča zunanja rebrca.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.