zaplana.net >> slovenske rože >> radičevke (Cichoriaceae) >> gadnjak (Scorzonera)

Rožnati gadnjak (Scorzonera rosea)

Rožnati gadnjak je razmeroma redka roža našli ga boste le na vlažnih gorskih travnikih v Cerkljanskem hribovju (na Poreznu, Kojci) ter ponekod v Karavankah in hribih nad dolino Soče. Od drugih radičevk ga boste že na prvi pogled ločili po barvi cvetov, seveda pa za vsak primer preverite še tele lastnosti:
  • Košek je sestavljen iz rožnatih ali svetlovijoličnih jezičastih cvetov s kodeljico iz peresastih laskov.
  • Ovojkovi listi so številni, trikotno jajčasti, prekrivajo se kot strešniki (glej desno sliko).
  • Listi so celi, črtalasti (podobni travnim).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.