zaplana.net >> slovenske rože >> brškinovke (Cistaceae) >> popon (Helianthemum)

Planinski popon (Helianthemum alpestre)

Planinski popon (planinsko sončece) boste od sredine pomladi do konca poletja opazili predvsem na kamnitih pobočjih slovenskih Alp, pa tudi na Poreznu, Blegošu in Polhograjski Grmadi. Nežni rumeni cvetovi z nadraslo plodnico, mnogo prašniki, petimi rumenimi venčnimi listi in petimi čašnimi listi (od katerih sta dva bistveno manjša), na katerih so zelo razločno vidne žile, ga nedvomno uvrščajo med popone.

Od drugih poponov ga boste hitro ločili rastlina je brez prilistov (ki jih ima jajčasti popon) in ni sivo polstena (kot sivkasti popon). Nekoliko teže ga bo ločiti od skalnega popona, ki pa ga boste našli le na Primorskem planinski popon ima liste, ki so dolgi do 22 mm in široki do 5 mm, ter jajčaste popke.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.