zaplana.net >> slovenske rože >> brškinovke (Cistaceae) >> popon (Helianthemum)

Velecvetni popon (Helianthemum grandiflorum)

Rumene cvetove velecvetnega popona (Slovenci ga poznamo tudi pod dosti lepšim imenom velecvetno sončece) boste od julija do septembra našli na travnikih in kamnitih tratah više v slovenskih gorah.

Od dosti bolj razširjenega jajčastega popona (tam si preberite tudi natančnejši opis njegovih lastnosti) ga loči le velikost cvetov (venčni listi so pri velecvetnem poponu dolgi 1218 mm, pri jajčastem pa 1013 mm) ter odsotnost zvezdastih laskov na čašnih listih (te si lahko ogledate na fotografijah jajčastega popona).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.