zaplana.net >> slovenske rože >> tolstičevke (Crassulaceae) >> netresk (Sempervivum)

Navadni netresk (Sempervivum tectorum)

Prepoznati navadni netresk sploh ne bo težko mesnati listi ga nedvoumno uvrščajo med tolstičevke (Crassulaceae), osem ali več venčnih listov med netreske (Sempervivum), rdečkasti cvetovi pa povedo, da gre za navadni netresk (edina druga, zelo redka, vrsta netreska Juvanov netresk ima rumene cvetove).

Navadni netresk boste našli od julija do septembra na višjih legah v skalnih razpokah, predvsem v zahodni Sloveniji.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.