zaplana.net >> slovenske rože >> vresnice (Ericaceae) >> resa (Erica)

Spomladanska resa (Erica carnea)

Spomladanska resa je grmiček s kipečimi poganjki, visokimi do 30 cm. Listi so zimzeleni, igličasti, do štirje v vretencu. Cvetovi so roza-rdeči, zbrani v gostem enostranskem socvetju. Cvetovi imajo po štiri majcene zrasle venčne liste in štiri čašne liste.

Čašni listi so enake barve kot venčni, zato jih boste zelo težko opazili.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.