zaplana.net >> slovenske rože >> mlečkovke (Euphorbiaceae) >> mleček (Euphorbia)

Cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias)

Cipresasti mleček boste zaradi njegovih cvetov takoj uvrstili med mlečke. Od drugih mlečkov ga boste ločili po več značilnostih:
  • Listi so črtalasti, široki 23 mm ali še ožji, brez prilistov, premenjalni.
  • V kobulastih socvetjih je po več kot 5 ciatijev.
  • Žleze na ovoju ciatija so polmesečaste.
  • Podporni listi ciatija niso zrasli med seboj. Ko ciatiji odcvetijo, se podporni listi pogosto obarvajo rdeče.

Cipresasti mleček boste našli od aprila do avgusta na suhih, sončnih tleh navadno ob poteh, na travnikih ali v svetlih gozdovih.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.