zaplana.net >> slovenske rože >> mlečkovke (Euphorbiaceae) >> mleček (Euphorbia)

Gladki mleček (Euphorbia nicaeensis)

Cvetovi gladki mleček že na prvi pogled uvrščajo med mlečke. Našli ga boste na kamnitih kraških gmajnah v poletnih mesecih bo cvetel, jeseni pa boste lahko občudovali živo obarvane liste (slika desno). Od ostalih mlečkov ga boste ločili takole:
  • Rastline so večinoma brez stranskih poganjkov.
  • Listi so razporejeni premenjalno, nekoliko usnjati, sinjezeleni. So suličaste oblike, celi, brez prilistov, najširši v sredini ali malo nad njo.
  • Ciatiji so združeni v kobulasta socvetja s po več kot 5 ciatiji. Veje vrhnjega kobula so le enkrat vilasto razvejene.
  • Žleze na ovoju ciatija so polmesečaste.
  • Podporni listi ciatija niso zrasli med seboj.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.