zaplana.net >> slovenske rože >> metuljnice (Fabaceae) >> grahor (Lathyrus)

Spomladanski grahor (Lathyrus vernus vernus)

Spomladanski grahor zacveti v aprilu in maju v senčnih gozdovih po vsej Sloveniji (bolj pogost je v zahodnem delu). Oblika cvetov ga že na prvi pogled uvrsti med metuljnice, med katerimi grahorje prepoznamo takole:
  • Listi so pernati s parnim številom lističev, na koncu lista pa je kratka konica ali vitica.
  • Prilisti so mnogo manjši od lističev (lepo vidno na levi fotografiji).
  • Prašnična cev je na koncu ravna.

Od drugih grahorjev spomladanskega (Lathyrus vernus ssp. vernus) ločimo po teh lastnostih:

  • Steblo ni krilato.
  • Listi imajo dva do tri pare lističev in kratko konico na koncu.
  • Lističi so jajčasti, dolgo priostreni, široki od 1,5 do 3 cm.
  • Socvetje ima od tri do osem cvetov. Venčni listi so najprej škrlatni, nato modri (dobro vidno na desni fotografiji), nazadnje zelenkasti.

V zahodni Sloveniji raste še ena podvrsta spomladanskega grahorja (Lathyrus vernus ssp. flaccidus), ki pa ima ožje in precej daljše lističe ti so zato suličaste ali črtalaste oblike, dolgi do 14 cm in vsaj desetkrat daljši od svoje širine.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.