zaplana.net >> slovenske rože >> sviščevke (Gentianaceae) >> svišč (Gentiana)

Spomladanski svišč (Gentiana verna ssp. verna)

Spomladanski svišč boste v nižjih legah (500600 m nad morjem) našli že v aprilu, više v gorah pa vas bo razveseljeval vse do poletja.

Od drugih sviščev boste spomladanskega ločili po tehle znakih:

  • Cvetovi so posamični, modri.
  • Rastlina je trajnica z jalovimi (necvetočimi) poganjki.
  • Pritlični listi so v rozeti, stebelnih listov je malo. Listi rozete so daljši od stebelnih listov.
  • Venec je ozko valjast, dolg do 3 cm, venčne krpe so pladnjasto razširjene.

V Sloveniji rasteta dve podvrsti spomladanskega svišča. V Alpah in v severovzhodni Sloveniji boste navadno našli spomladanski svišč, na kraških travnikih jugozahodne Slovenije pa tržaški svišč. Ločili ju boste takole:

  • Čašna krilca spomladanskega svišča so široka 1–2 mm. Listi rozete so suličasti ali eliptični.
  • Čašna krilca tržaškega svišča so široka 2–4 mm, listi rozete pa so ozko suličasti. Tržaški svišč je tudi nekaj višji od spomladanskega.
 

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.