zaplana.net >> slovenske rože >> sviščevke (Gentianaceae) >> sviščevec (Gentianella)

Nemški sviščevec (Gentianella germanica)


Nemški sviščevec boste opazili v alpskem in podalpskem svetu že v juniju, nanj pa boste naleteli še vse do oktobra. Raste na travnikih, od nižine pa do gora.

Oblika cveta ga takoj uvrsti med sviščevke, resasti priveski venčnih krp pa med sviščevce. Natančneje ga boste določili po teh znakih:

  • Vijoličasti cvetovi imajo pet venčnih listov; navadno so v bogatih socvetjih.
  • Čašni listi so po robu in po srednji žili goli, zareze med njimi pa so ostre (glejte fotografije desno)

Nemški sviščevec boste našli kot nizko rastlino z nekaj cvetovi (posnetki s Pokljuke), kot višjo, razraslo rastlino (na prvi pogled skoraj grmiček), kot je tisti, ki sem ga opazil na sv. Lovrencu nad Postojno, ali kot nižjo rastlino z gostim socvetjem (posnetek s sv. Duha nad Podkrajem).

Več informacij:


Pokljuka, avgust 2002

Sv. Lovrenc, september 2002

Sv. Duh, september 2002

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.