zaplana.net >> slovenske rože >> mračičevke (Globulariaceae) >> mračica (Globularia)

Srčastolistna mračica (Globularia cordifolia)

Modra glavičasta socvetja srčastolistne mračice boste od maja do julija opazili med skalovjem in v skalnih razpokah, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, pa tudi tu in tam v Posavskem hribovju.

Od navadne mračice, njene bolj razširjene sorodnice, boste srčastolistno hitro ločili po golem steblu, od precej bolj redke golostebelne pa po pritličnih listih ti so pri srčastolistni mračici majhni, pri golostebelni pa veliki, na koncu zaokroženi.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.