zaplana.net >> slovenske rože >> mračičevke (Globulariaceae) >> mračica (Globularia)

Golostebelna mračica (Globularia nudicaulis)

Glavičasta modra socvetja golostebelne mračice boste v slovenskih Alpah našli od sredine maja do avgusta na višje ležečih gruščnatih tratah in kamnitih pašnikih. Od drugih mračic jo boste hitro ločili po golem steblu (navadna mračica ima olistano steblo) in velikih, na koncu zaokroženih pritličnih listih (srčastolistna mračica ima dosti manjše pritlične liste).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.