zaplana.net >> slovenske rože >> perunikovke (Iridaceae) >> žafran (Crocus)

Pomladanski žafran (Crocus vernus)

Pomladanski žafran boste našli od marca do maja na travnikih pa tudi po gozdovih po vsej Sloveniji. Podobno kot jesenski podlesek je tudi pomladanski žafran brez nadzemnega stebla. Ima zvezdast cvet z dolgo cvetno cevjo, sestavljen iz šestih zraslih venčnih listov.

V Sloveniji rasteta dve podvrsti pomladanskega žafrana:

  • pomladanski žafran (Crocus vernus vernus, na sliki spodaj), ki ima navadno vijoličasto cvetno odevalo, dolgo 3,5 do 5 cm, in brazdo daljšo od prašnikov, ter
  • beli žafran ali nunka (Crocus vernus albiflorus), ki ima navadno belo cvetno odevalo, dolgo do 3,5 cm, in brazdo krajšo od prašnikov.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.