zaplana.net >> slovenske rože >> perunikovke (Iridaceae) >> žafran (Crocus)

Beli žafran (Crocus vernus albiflorus)

Beli žafran (imenovan tudi nunka) cveti tako kot pomladanski žafran v marcu in aprilu, vendar navadno nekaj kasneje kot pomladanski žafran. Od pomladanskega žafrana ga boste hitro ločili po barvi cvetov, ki pa ni najbolj zanesljiv znak, saj boste našli tudi pomladanske žafrane z belimi cvetovi. Nekoliko bolj zanesljiv razločevalni znak je velikost cveta, ki je pri belem žafranu precej manjši, zanesljivo pa boste žafrana ločili med seboj po dolžini prašnikov prašniki so pri belem žafranu daljši od brazde pestiča (glej sliko levo spodaj), pri pomladanskem žafranu pa krajši od nje.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.