zaplana.net >> slovenske rože >> lanovke (Linaceae) >> lan (Linum)

Lepljivi lan (Linum viscosum)

Lepljivi lan (cveti na travnikih in gozdnih robovih od maja do julija) je eden bolj razširjenih slovenskih lanov (bolj pogosto boste naleteli le na predivca in drobnolistni lan).

Tako kot drugi lani ima tudi lepljivi zvezdaste cvetove s petimi venčnimi in čašnimi listi ter petimi pri dnu zraslimi prašniki. Steblo je olistano z ozkimi, spiralasto razvrščenimi celimi listi. Od drugih lanov boste lepljivega ločili takole:

  • Venčni listi so rdečevijoličasti.
  • Čašni listi imajo na robu žlezaste laske (vidne na desni fotografiji).
  • Steblo in listi so dlakavi, steblo je v zgornjem delu štrlečedlakavo.
  • Listi so elipsasti.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.