zaplana.net >> slovenske rože >> kukavičevke (Orchidaceae) >> murka (Nigritella)

Kamniška murka (Nigritella lithopolitanica)

Kamniška murka je eden od slovenskih endemitov; našli jo boste le visoko v Kamniških in Savinjskih Alpah (fotografija je iz Vežice) ter v bližnjih Karavankah. Včasih so mislili, da je kamniška murka podvrsta črne; razliko med njima je natančno opisal Vlado Ravnik šele leta 1978 (vir: Urad vlade za informiranje).

Od drugih murk (podrobnejši opis boste našli pri črni murki) boste kamniško ločili takole:

  • Črna murka ima temnejše, črnordeče cvetove.
  • Rdeča murka ima karminastordeče cvetove, raste pa le v Julijskih Alpah in na Snežniku.
  • Kamniška murka ima vijoličnordeče cvetove; spodnji so svetlejši (lepo vidno na fotografiji), včasih skoraj beli.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.