zaplana.net >> slovenske rože >> samoperkovke (Parnassiaceae) >> samoperka (Parnassia)

Močvirska samoperka (Parnassia palustris)

Močvirsko samoperko boste od julija do oktobra našli na vlažnih in močvirnatih tleh. Prepoznavanje sploh ne bo zahtevno:
  • Listi so srčasti. Pritlični listi so dolgopecljati, stebelni list (vedno en sam) je sedeč.
  • Na vrhu stebla se razvije en sam cvet, ki ima pet venčnih in pet čašnih listov.
  • Venčni listi so beli in imajo izrazit vzorec (glej fotografijo spodaj).
  • Prašnikov je mnogo, združeni so v pet skupin; ob vsaki skupini prašnikov je še medovna luska.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.