zaplana.net >> slovenske rože >> pečnikovke (Plumbaginaceae) >> pečnik (Armeria)

Alpski pečnik (Armeria alpina)

Sredi poletja boste v skalnih razpokah in na gruščnatih tratah visoko v slovenskih Alpah opazili drobno rožico s črtalastimi pritličnimi listi, zbranimi v rozeti, in oblim rožnordečim socvetjem vrh enostavnega stebla, ki bi jo od daleč hitro zamenjali z lukom. Bolj natančen pogled na cvetove v socvetju pa pokaže, da imajo pet venčnih listov (luki šest) in cvetno čašo (ki je luki nimajo); našli ste torej alpski pečnik.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.