zaplana.net >> slovenske rože >> zlatičevke (Ranunculaceae) >> preobjeda (Aconitum)

Ozkolistna preobjeda (Aconitum angustifolium)

Endemično ozkolistno preobjedo boste v začetku jeseni opazili na kamnitih,vlažnih travnikih v Julijskih Alpah. Od večine preobjed jo boste ločili po barvi cveta in obliki čelade (ta je s strani videti širša kot visoka). Listi cvetnega odevala so goli, kar jo loči od repičaste preobjede, od zelo podobne turske preobjede pa jo botaniki ločujejo po obliki semen (semena ozkolistne preobjede so krilata in imajo na stranskih ploskvah prečne lamele), mi pa se bomo raje vprašali, kje smo jo našli – turska preobjeda raste samo v Kamniških in Savinjskih Alpah, ozkolistna pa le v Julijskih.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.