zaplana.net >> slovenske rože >> zlatičevke (Ranunculaceae) >> orlica (Aquilegia)

Velecvetna orlica (Aquilegia nigricans)

Velecvetna orlica cveti od maja do julija na apnenčastih travnikih, gozdnih obronkih in grmovnatih mestih po Sloveniji. Cvet orlice ima zelo značilno obliko, zato jo je skoraj nemogoče zamenjati za katero drugo rožo, od drugih orlic pa boste velecvetno ločili takole:
  • Zgornji deli ostrog so zakrivljeni.
  • Cvet je modrovijoličen.
  • Prašniki so praviloma daljši kot notranji venčni listi, a le za nekaj milimetrov. Prašniki navadne orlice so navadno krajši od venčnih listov.
  • Zunanji venčni listi so dolgi 25 do 35 mm. Venčni listi črnikastovijolične orlice so precej manjši.
  • Zgornji podporni listi (vidni na srednji fotografiji) so ozkosuličasti, več kot trikrat tako dolgi kot široki.
  • Zgornji deli stebla in cvetni peclji so žleznodlakavi.
  • Listne krpe so klinaste (glej desno fotografijo).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.