zaplana.net >> slovenske rože >> zlatičevke (Ranunculaceae) >> kalužnica (Caltha)

Kalužnica (Caltha palustris)

Kalužnico boste marca in aprila opazili na močvirnatih tleh. Tako kot ostale zlatičevke ima tudi kalužnica cvetove z nadraslo plodnico in velikim številom prašnikov, od ostalih zlatičevk pa jo boste ločili takole:
  • Ima rumene zvezdaste cvetove s petimi venčnimi listi, brez cvetne čaše ali medovnikov. Prašniki so krajši od venčnih listov.
  • Stebelni listi niso deljeni, po steblu so razporejeni premenjalno.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.