zaplana.net >> slovenske rože >> zlatičevke (Ranunculaceae) >> zlatica (Ranunculus)

Lopatica (Ranunculus ficaria)

Živo rumene cvetove lopatice (tudi lopatičaste zlatice) boste na vlažnih travnikih opazili v marcu in aprilu. Tako kot cvetovi drugih zlatic imajo tudi cvetovi lopatice nadraslo plodnico in številne prašnike, od drugih zlatic pa jo ločuje število venčnih (najmanj osem) in čašnih (navadno trije) listov. Steblo je olistano s premenjalno nameščenimi pecljatimi srčastimi listi.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.