zaplana.net >> slovenske rože >> rožnice (Rosaceae) >> petoprstnik (Potentilla)

Clusijev petoprstnik (Potentilla clusiana)

Bele cvetove Clusijevega petoprstnika boste sredi poletja našli v skalnih razpokah visoko v slovenskih Alpah. Prilisti ob stebelnih listih, nadrasla plodnica in veliko število prašnikov uvrščajo to drobno rožico med rožnice, dlanasto deljeni listi in zunanja čaša s priostrenimi lističi (lepo so vidni na desni fotografiji) pa med petoprstnike.

Od večine drugih petoprstnikov boste Clusijev petoprstnik hitro ločili, predvsem zaradi belih cvetov in rdečkaste čaše, od podobnega belega petoprstnika ga boste ločili po stebelnih lističih (lističi belega petoprstnika so spodaj srebrnosivi), od predalpskega petoprstnikaa pa po številu cvetov Clusijev petoprstnik ima v socvetju do tri cvetove.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.