zaplana.net >> slovenske rože >> rožnice (Rosaceae) >> strašnica (Sanguisorba)

Mala strašnica (Sanguisorba minor)

Malo strašnico boste sredi poletja našli na suhih travnikih po vsej Sloveniji. Najbolje bo, če vam bo uspelo njeno glavičasto socvetje prepoznati "na pogled"; za natančno preučevanje zgradbe cvetov bi potrebovali dobro lupo, ki pa bi pokazala, da so cvetovi brez venčnih listov ter imajo zelenkastordečo čašo in številne prašnike (kar jo uvršča med rožnice). Le nekaj rožnic ima cvetove brez venčnih listov, med njimi pa imajo samo strašnice pernate liste.

Od drugih strašnic boste malo ločili takole:

  • Zdravilna strašnica ima temnoškrlatno čašo, mala pa zelenkasto do rdečkasto (lepo vidno na desni fotografiji).
  • Od zelo podobne nagrbančenoplodne strašnice boste malo ločili po dlakavem steblu in kratkih pecljih pritličnih lističev.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.