zaplana.net >> slovenske rože >> volčinovke (Thymelaeaceae) >> volčin (Daphne)

Navadni volčin (Daphne mezereum)

V marcu in aprilu boste marsikje v Sloveniji opazili grmiček z rožnatimi somernimi cvetovi v obstranskem socvetju pod šopom listov na vrhu stebla našli ste navadni volčin. Za vsak primer še preverite, ali so cvetovi brez čaše, imajo osem prašnikov in so sestavljeni iz štirih zraslih venčnih listov.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.