zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Boč

Opis izleta

Datum izleta: 15. 4. 2004

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Gozdovi na severnih pobočjih Boča


Štajerski pljučnik (Pulmonaria stiriaca)

Podlesna vetrnica (Anemone nemorosa)

Navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis)

Mandljevolistni mleček (Euphorbia amygdaloides)

Trobentica (Primula vulgaris)

Jetrnik (Hepatica nobilis)

Rivinova vijolica (Viola riviniana)

Deveterolistna konopnica (Cardamine enneaphyllos)

Tevje (Hacquetia epipactis)

Navadni volčin (Daphne mezereum)

Travniki okoli Doma na Boču


Lapuh (Tussilago farfara)

Votli petelinček (Corydalis cava)

Velikonočnica (Pulsatilla grandis)

Polžarka (Isopyrum thalictroides)

Spomladanska resa (Erica carnea)

Vrh Boča


Dvolistna morska čebulica (Scilla bifolia)

Mali zvonček (Galanthus nivalis)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.