zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Dolski maj

Opis izleta

Datum izleta: 17. 6. 2006

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Travniki ob poti


Zahlbrucknerjev repuš (Phyteuma zahlbruckneri)

Triumfettijev glavinec (Centaurea triumfettii)

Rdečelistni šipek (Rosa glauca)

Scheuchzerjev repuš (Phyteuma scheuchzeri ssp. columnae)

Marchesettijeva zvončica (Campanula marchesettii)

Korenikasta krvomočnica (Geranium macrorrhizum)

Navadni šipek (Rosa canina)

Skorjasti kamnokreč (Saxifraga crustata)

Gorska detelja (Trifolium montanum)

Predalpska detelja (Trifolium alpestre)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.