zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Ermanovec s Sovodnja

Opis izleta

Datum izleta: 13. 6. 2003

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Pot ob potoku


Razprostrta zvončica (Campanula patula)

Navadna ivanjščica (Leucanthemum ircutianum)

Močvirski osat (Cirsium palustre)

Navadni glavinec (Centaurea jacea)

Smrdljička (Geranium robertianum)

Kukavičja lučca (Lychnis flos-cuculi)

Zahlbrucknerjev repuš (Phyteuma zahlbruckneri)

Kresnice (Aruncus dioicus)

Kranjski glavinec (Centaurea carniolica)

Rjavordeča krvomočnica (Geranium phaeum)

Matjaževa grapa


Velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala)

Lisasta mrtva kopriva (Lamium maculatum)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.