zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Golič

Opis izleta

Datum izleta: 3. 7. 2004

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Vzpon na Kojnik


Dvobarvni glavinec (Centaurea dichroantha)

Širokolistni grahor (Lathyrus latifolius)

Šentjanževka (Hypericum perforatum)

Navadni gadovec (Echium vulgare)

Kimasti bodak (Carduus nutans ssp. nutans)

Navadna madronščica (Linaria vulgaris)

Avstrijski lučnik (Verbascum austriacum)

Triumfettijev glavinec (Centaurea triumfettii)

Ametistasta možina (Eryngium amethystinum)

Navadni srobot (Clematis vitalba)

Gladki mleček (Euphorbia nicaeensis)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Jajčasti popon (Helianthemum ovatum)

Kraški šetraj (Satureja montana)

Navadna madronščica (Linaria vulgaris)

Koprivasta zvončica (Campanula trachelium)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Rumenkasti luk (Allium ericetorum)

Travniki okoli Goliča


Tržaški klinček (Dianthus tergestinus)

Divji klinček (Dianthus sylvestris)

Navadni gadovec (Echium vulgare)

Gladki mleček (Euphorbia nicaeensis)

Klobčasta zvončica (Campanula glomerata)

Potrošnik (Cichorium intybus)

Krvavordeči klinček (Dianthus sanguineus)

Panonski osat (Cirsium pannonicum)

Bolonjska zvončica (Campanula bononiensis)

Ranjak (Anthyllis vulneraria)

Ranjak (Anthyllis vulneraria)

Zalipnik


Repuščeva zvončica (Campanula rapunculus)

Glavičasti repuš (Phyteuma orbiculare)

Navadni netresk (Sempervivum tectorum)

Drobnolistni lan (Linum tenuifolium)

Breskvolistna zvončica (Campanula persicifolia)

Navadni jesenček (Dictamnus albus)

Ilirski meček (Gladiolus illyricus)

Pokončni srobot (Clematis recta)

Alpski šetrajnik (Acinos alpinus)

Navadni kokoševec (Vincetoxicum hirundinaria)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.