zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Obronki Bržanije: od Hrastovelj do Zazida

Opis izleta

Datum izleta: 27. 3. 2004

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Flišna tla okoli Hrastovelj in Dola


Dišeča vijolica (Viola odorata)

Trobentica (Primula vulgaris)

Bršljanasta grenkuljica (Glechoma hederacea)

Grozdasta hrušica (Muscari neglectum)

Bela vijolica (Viola alba)

Navadni čapljevec (Erodium cicutarium)

Lisasta mrtva kopriva (Lamium maculatum)

Kraški travniki


Progasti žafran (Crocus reticulatus)

Istrski teloh (Helleborus multifidus istriacus)

Zazid


Lopatica (Ranunculus ficaria)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.