zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Kamniški vrh

Opis izleta

Datum izleta: 17. 5. 2004

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Travniki v dolini Bistričice in okoli Sleva


Gozdna spominčica (Myosotis sylvatica)

Velecvetna orlica (Aquilegia nigricans)

Navadni jagodnjak (Fragaria vesca)

Cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias)

Navadni gabez (Symphytum officinale)

Rdeči slizek (Silene dioica)

Velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala)

Lisasta mrtva kopriva (Lamium maculatum)

Smrdljivka (Aposeris foetida)

Navadna marjetica (Bellis perennis)

Gomoljasti gabez (Symphytum tuberosum)

Čemaž (Allium ursinum)

Rjavordeča krvomočnica (Geranium phaeum)

Travniki na Rebri


Srčastolistna mračica (Globularia cordifolia)

Navadna mračica (Globularia punctata)

Ranjak (Anthyllis vulneraria)

Spomladanski svišč (Gentiana verna ssp. verna)

Clusijev svišč (Gentiana clusii)

Pobočja Kamniškega vrha


Avrikelj (Primula auricula)

Zlata pogačica (Trollius europaeus)

Trobentica (Primula vulgaris)

Spomladanska resa (Erica carnea)

Golostebelna mračica (Globularia nudicaulis)

Gozd proti planini Osredek


Tevje (Hacquetia epipactis)

Blagodišeči teloh (Helleborus odorus)

Podlesna vetrnica (Anemone nemorosa)

Deveterolistna konopnica (Cardamine enneaphyllos)

Mandljevolistni mleček (Euphorbia amygdaloides)

Jetrnik (Hepatica nobilis)

Planina Osredek


Lopatica (Ranunculus ficaria)

Dvodomna špajka (Valeriana dioica)

Kalužnica (Caltha palustris)

Pasja vijolica (Viola canina)

Okoli Korošaških slapov


Alpska mastnica (Pinguicula alpina)

Dišeči volčin (Daphne cneorum)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.